Doelgroep

ONS AANBOD

VOOR WIE, DOOR WIE

Ay Can speelt in op de zorgvraag van oudere jeugd (vanaf +/- 14 jaar) die geen (geschikte) daginvulling hebben. We koppelen deze jongeren, via intensieve begeleidingstrajecten, aan ons brede netwerk van werkgevers die werkzaamheden uitbesteden aan (on)geschoolde jongeren. Zo kunnen we maatwerktrajecten bieden waarbij zowel de zorgvragers als de opdrachtgevers elkaars kwaliteiten optimaal benutten.

MAATWERK

 

Wij bieden dagbesteding aan oudere jeugd en willen samen met hen aan de slag om een zinvolle dagbesteding op te bouwen. We bekijken samen waar de interesses liggen en proberen activiteiten te vinden die hierbij aansluiten. Dit kunnen werkzaamheden op het gebied van houtbewerking of hovenieren zijn, maar we hebben ook diverse projecten in de bouw, het bos en zelfs keuken- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd.

Door het opdoen van de diverse ervaringen kan de zorgvrager zich uiteindelijk beter ontplooien op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt geleidelijk een werkritme gecreërd, waardoor het eenvoudiger wordt om dit ritme ook op lange termijn vol te houden.

 

Uiteraard is het van belang dat we samen werken aan het opbouwen van een betrouwbare relatie met de jongeren. Waarbij met name aspecten als weerbaarheid en sociale vaardigheden als een rode draad door het traject lopen.

 

We proberen de jongeren die bij ons terecht komen handvaten te bieden om zelf de regie over hun leven weer te nemen. Gaandeweg groeit hun vertrouwen en motivatie en krijgen ze een steeds duidelijker beeld van hetgeen zij belangrijk vinden en wat hun doelen zijn. Regelmatig vinden evaluatiegesprekken plaats om de doelen van alle betrokkenen te bespreken en eventueel bij te stellen.

De focus gedurende het hele traject ligt op de kwaliteiten van de jongeren. Die zijn veel belangrijker dan de (eventuele) problemen die ervaren worden!

 

De opdrachtgevers waar wij mee samenwerken zijn zeer divers. Dit zijn bedrijven, actief in de bouw, hoveniers, groenvoorziening, maar ook particulieren die graag een project uitgevoerd willen hebben. Heel gevarieerd dus maar ze hebben 1 ding gemeen, het maatschappelijk belang staat bij hen voorop. Ze willen allemaal een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de zorgvragers en willen hen de kans bieden hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Uiteraard begeleidt Ay Can de jongeren gedurende de complete opdracht en neemt vanzelfsprekend de regie. Zo ontstaat een win-win situatie: tevreden opdrachtgevers, mooie projecten en opbloeiende jongeren die hun talenten ontdekken.

     

    DOELGROEP

 

 • 14+ jarigen / jongvolwassenen
 • Indicatie ASS / ADHD / LVG / Trauma verwerking
 • Contra indicatie in overleg: verslaving, druggebruik, ODD
 • Verwijzers: scholen, BJZ, CJG, Jeugdreclassering
 • Gefinancierd door ZIN en/of PGB

 

     

    WAT DOEN WIJ

 

 • Individuele begeleiding / ervaringsleer / training op maat op locatie en ambulant
 • Sociaal / emotionele ervaringen in kleine groepen
 • Geen behandeling, wel intensieve begeleiding
 • Kleinschalig

    

    OPDRACHTGEVERS

 

 • Persoonlijk contact
 • Jongeren gaan altijd onder begeleiding aan de slag
 • Regelmatig evaluatiegesprekken
 • Kwaliteit staat voorop
 • Breed scala aan mogelijkheden
 • Interesse? Neem contact op